Elmodel bolig

Prognose

Prognosemodellen er et redskab til at se de samlede resultater fra spørgeskemaundersøgelserne.

Statistik

Statistikmodellen er et redskab til at se de samlede resultater fra spørgeskemaundersøgelserne. Eksempelvis hvor mange tablets er der pr. husstand i den seneste spørgeskemaundersøgelse.

Information

ElmodelBolig Statistik er Energistyrelsens statistikværktøj for elforbrugende apparater mm. i den danske boligsektor. Statistikværktøjet er baseret på spørgeskemaundersøgelser fortaget hvertandet år siden 1974. Hvert spørgeskema inkluderer ca. 2000 husstande, repræsentativt fordelt over Danmarks geografi, boligtyper mv. Værktøjet opererer med ca. 30 apparattyper, beskrevet ved deres udbredelse, anvendelsesfrekvens og brugsadfærd samt størrelses- og levetidsfordelinger.